CM 059-231030, BBK 02-9393497

เครื่องทำความเย็น

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY
ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY ตู้แช่อัจฉริยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   ขอใบเสนอราคา0


 

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL รุ่น SDC-1000AY
ตู้แช่อัจฉริยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดสินค้า
ขนาดภายนอก 1200 ก x 600 ล x 2050 ส (มม.)
ขนาดภายใน 1125 ก x 515 ล x 1650 ส (มม.)
ขนาดบรรจุ 1040 ลิตร / 37 คิวบิกฟุต
น้ำหนักตู้ 165 กก.
จำนวนชั้น 10 ชั้น
แสงสว่างภายในตู้ 1 x 36 วัตต์
ความเย็นภายในตู้ O องศา ถึง +10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า 2.8 แอมป์ 400 วัตต์
ระบบน้ำทิ้ง ถาดน้ำล้น
บานประตู กระจก LOW-E
ขนาดพื้นที่กระจก 1.45 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่ตู้ 0.72 ตร.ม.                      
จำนวนกระป๋อง หน้าชั้น / รวมต่อตู้ 16 / 960
จำนวนขวด PET หน้าชั้น / รวมต่อตู้ 16 / 480
จำนวนตู้ในคอนเทนเนอร์ขนาด 20' / 40'     11 / 23

 

 

 

หากลูกค้าสนใจสินค้าติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ดังนี้

โทร.      : 053-231030 , 082-7629259
LINE ID : hkmarketing
เว็บไซน์  : www.kitchencools.com
Email    : marketing@hillkoff.com

 

วีดีโอ