CM 059-231030, BBK 02-9393497

เครื่องครัวสแตนเลส

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง
โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง EQUIPMENT STAND W/O SPLASH BACK คุณสมบัติ - ขาปรับระดับได้

   ขอใบเสนอราคา0


โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง

EQUIPMENT STAND W/O SPLASH BACK

คุณสมบัติ

-         ขาปรับระดับได้

MODEL Dimension(mm)
W D H
ESO-06-60 600 600 500
ESO-09-60 900 600 500
ESO-12-60 1200 600 500
ESO-15-60 1500 600 500
ESO-06-75 600 750 500
ESO-09-75 900 750 500
ESO-12-75 1200 750 500
ESO-15-75 1500 750 500