CM 059-231030, BBK 02-9393497

เครื่องครัวสแตนเลส

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น
ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น OVER SHELF-DOUBLE คุณสมบัติ - ใช้สำหรับเสริมบนโต๊ะเตรียม

   ขอใบเสนอราคา0


ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้น

OVER SHELF-DOUBLE

คุณสมบัติ

-         ใช้สำหรับเสริมบนโต๊ะเตรียม

MODEL Dimension(mm)
W D H
OSD-09-30 900 300 750
OSD-12-30 1200 300 750
OSD-15-30 1500 300 750