CM 059-231030, BBK 02-9393497

เครื่องครัวสแตนเลส

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้น

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้น
ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้น

ชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้น

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ชั้นวางของเหนือโจ๊ะ 1 ชั้น OVER SHELF-SINGLE คุณสมบัติ - ใช้สำหรับเสริมบนโต๊ะเตรียม

   ขอใบเสนอราคา0


ชั้นวางของเหนือโจ๊ะ 1 ชั้น

OVER SHELF-SINGLE

คุณสมบัติ

-         ใช้สำหรับเสริมบนโต๊ะเตรียม

MODEL Dimension(mm)
W D H
OSS-09-30 900 300 450
OSS-12-30 1200 300 450
OSS-15-30 1500 300 450