CM 059-231030, BBK 02-9393497

เครื่องครัวสแตนเลส

ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น

ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น
ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น

ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น

ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ

ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น PAN RACK-PUNCHED 4 SHELF คุณสมบัติ - ขาปรับระดับได้

   ขอใบเสนอราคา0


ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น

PAN RACK-PUNCHED 4 SHELF

คุณสมบัติ

-         ขาปรับระดับได้

MODEL Dimension (mm)
W D H
PRP-09-50 900 500 1500
PRP-12-50 1200 500 1500
PRP-15-50 1500 500 1500